Vylepšení

Jak města získají peníze a vojsko

  1. Každé království má města tyto města mají určité zisky z obchodu, dolů, lesů a v neposlední řadě i z válečné kořisti. Jsou zisky náhodné – na tyto zisky si hází král každý rok, je to dílem náhody.
  2. Jsou zisky válečné – to je z dobitých měst, tvrzí apod. tohle určuje rada.
  3. Jsou zisky obchodní – tyto peníze se dají vydělat jen tím, že král do něčeho investuje a to přinese zisk.

Nápady o tom do čeho investovat jednotlivý králové sdělují radě ta rozhodne o zisku. Hody na náhodu můžou bít i záporné jako povodně, požáry, špatná úroda, apod. To samé platí o válečné kořisti a obchodování, vše záleží na tom, jak dobře si to králové dopředu promyslí. Obecně tohle platí i o armádě jen v menším měřítku. Rada řeší veškeré poznámky, nápady a problémy. Jeden muž se rovná jednomu životu na dřevárně.

Vylepšení

Symbol ♣ (kříže) - tak tato vylepšení jsou na jedno použití. Za jeden rok lze koupit jakoukoliv jednu budovu ve městě, pokud je však budova rozdělena na stupně pak lze koupit jen jeden stupeň + 3 vylepšení označené symbolem ♣, přičemž lze ještě vybudovat základ nového města.

Rozhodují králové a nebo hlasování.

Obrana města

Zpevnění hradeb (1000 Zlatých)

Při normálním stavu jsou v hradbách tři díry od katapultů. Při zpevnění hradeb jen dvě díry.

Zpevnění věží (800 Zlatých)

Při hodu na mrtvé při obléhání jsou ztráty poloviční.

Výstavba vodního příkopu (1000 Zlatých)

Nelze použít obléhací věž. Ztráty na útočnících (Tab. 1).

Kotle se smolou ♣

Kotle jsou umístěny na věžích. Jejich obsah se vysype na nepřítele a na koho dopadne je automaticky mrtvý nehledě na to kolik měl životů.

  • Dva kotle (250 Zlatých)
  • Čtyři kotle (500 Zlatých)
  • Šest kotlů (750 Zlatých)

Úniková cesta (500 Zlatých)

Jen pro krále; znamená že král přežije i když bude zabit v boji o město, neplatí to však mimo něj (např. v bitvě).

Pasti před městem ♣

  • padesát životů pro útočníky (250 Zlatých)
  • sto životů pro útočníky (500 Zlatých)
  • stopadesát životů pro útočníky (750 Zlatých)

Výstavba hradeb a věží

Každý král má možnost zvětšit či postavit hradby a věže. Cena se určí dohodou.

Vojsko - vylepšení a nákup armády

Zbrojnice

Vylepšení zbroje základního vojska. Každé město má daný počet armády, to znamená, že když ve městě bude armáda o 300 mužích bude na bojišti 100 lidí po třech životech. Když však bude toto město mít zbrojnici na druhé úrovni tak na bojišti bude sto lidí po pěti životech. A to se vyplatí. Toto se nevztahuje na žoldáky a královskou stráž.

  • kožená +1 život (1500 Zlatých)
  • plátová +2 životy (3000 Zlatých)

Kovárna

  • Zvýšení kvality oceli použité na zbraně 2 životy na zásah (2000 Zlatých)
  • Zvýšení kvality kalení zbraní 3 životy na zásah (4000 Zlatých)

Střelnice

Tvrdší výcvik ve střelbě; při zasažení trupu a zad 2 živ na zásah (1500 Zlatých)

Najímání armády - Stavba kasáren

Normální stav 1000 Zlatých -- 100 životů

  • Rozšíření: cena 200 zlatých (1000 Zlatých -- 150životů)
  • Rozšíření: cena 500 zlatých (1000 Zlatých -- 200životů)
  • Rozšíření: cena 1000 zlatých (1000 Zlatých -- 300životů)

Královská stráž ♣

Král má na začátku bez rozšíření 5 životů.

  • +5 životů pro krále +2 životy pro dvojčlennou královskou stráž (500 Zlatých)
  • +10 životů pro krále +5 životů pro Čtyřčlennou královskou stráž (1000 Zlatých)

Najímání žoldáků ♣

Král má možnost si najmout na obranu či dobývání města žoldnéře. Ty si vybere ze svých bojovníků: Deset žoldáků, každý má 9 životů. (1500 Zlatých)

Obléhací stroje

Katapult ♣ (1000 Zlatých)

Katapult se používá na zboření hradeb. Katapult způsobí velké díry do hradeb obléhaného města (3 díry) navíc ještě způsobí ztráty v řadách obránců. (Tab. 5)

Beranidlo ♣ (500 Zlatých)

Města budou mít skutečnou dřevěnou bránu, beranidlo se tudíž asi hodí.

Obléhací věž ♣ (500 Zlatých)

Obléhací věž je dřevěná konstrukce která bude přitlačena k hradbám a bude zajišťovat lepší vstup na opevnění měst.

Základ nového města (10,000 Zlatých)

Král může svými financemi dopomoci k založení nového města na svém území. Toto město bude mít příjem jako jiná města v jeho državách.